Poskytujeme komplexní služby v oblasti agenturního zaměstnávání.

Našim klientům poskytujeme pracovníky požadovaných profesí a kvalifikací.

Dokážeme operativně reagovat na požadavky množství pracovníků
i nároků na jejich kvalifikaci.
 Za přidělené pracovníky neseme plnou odpovědnost. Díky našemu pojištění garantujeme krytí veškerých rizik, která by případně vznikla při výkonu práce našich zaměstnanců pro potřeby smluvních partnerů.

Cena za práci našich pracovníků je vždy předem dohodnuta na základě předem poskytnutých potřebných informací od klienta. Takto dohodnutá cena je pak pro smluvního partnera konečná a zahrnuje veškeré náklady na našeho zaměstnance. Veškeré závazky a povinnosti vůči tomuto zaměstnanci zůstávají v plné míře na naší společnosti – jeho zaměstnavateli.

Zaměstnáváme i cizí státní příslušníky s vysokou pracovní morálkou.
U těchto pracovníků zajišťujeme ještě před přidělením na konkrétní pracoviště veškeré potřebné doklady a povolení dle platné legislativy. Jedná se zejména o povolení k pobytu na území ČR (vydávané Cizineckou policií) a povolením k zaměstnání (vydávané místně příslušným ÚP).

Mezi naše dlouholeté klienty patří i řada významných a nejstabilnějších průmyslových a stavebních společností na českém trhu.

Zajišťujeme kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly zejména v oblastech:

Automobilový průmysl

Stavebnictví

Strojírenství

Plastikářský průmysl

Potravinářský průmysl

Skladování a logistika

a ve mnoha dalších profesích

Výhody spolupráce s naší agenturou

Dodržování veškerých smluv, dohod a termínů
Nepřetržitá dostupnost našich koordinátorů a snadná komunikace s nimi
Vysoké nároky na kvalitu odvedené práce, které klademe na naše zaměstnance
Individuální přístup k našim klientům, vysoká flexibilita, pomoc a poradenství při řešení nepředvídaných situací