Poskytujeme komplexní služby v oblasti agenturního zaměstnávání.

Našim klientům poskytujeme pracovníky požadovaných profesí a kvalifikací.

 

 

Agenturní zaměstnávání patří mezi nejúčinnější řešení pružnosti organizace a zvyšování efektivity firmy spojené s flexibilitou lidských zdrojů a s tím spojených nákladů.

Využívání služeb agenturních zaměstnanců začleňuje do své firemní strategie stále více společností. Základním důvodem je zvyšování produktivity a flexibility a snižování nákladů.

Mezi základní výhody využívání agenturních zaměstnanců patří:

  • Vysoká flexibilita a operativnost při zajišťování potřebných pracovníků
  • Úspora nákladů s přijímáním (propouštěním) kmenových zaměstnanců
  • Přenesení odpovědnosti za zaměstnance na agenturu
  • Odstranění rizika vzniku odborové organizace či vstupu vlastních zaměstnanců přijatých na krátkou dobu do již fungující odborové organizace

Výhody spolupráce s naší agenturou

Dodržování veškerých smluv, dohod a termínů
Nepřetržitá dostupnost našich koordinátorů a snadná komunikace s nimi
Vysoké nároky na kvalitu odvedené práce, které klademe na naše zaměstnance
Individuální přístup k našim klientům, vysoká flexibilita, pomoc a poradenství při řešení nepředvídaných situací